Els Mals endreços som en Pau Marcos Vicens i en David Codina i Bosch.

Contacte:

elsmalsendrecos@gmail.com

0033 615 81 15 92

0034 633 36 20 07